آموزشی

نوع وسایل نقلیه مهمترین ویژگی موردنیاز در تایر عملیات مدل

مقاومت در برابر برش

مقاومت در برابر سایش

مقاومت در برابر گرما

مقاومت در برابر ضربه

 حمل و نقل  خاک­برداری
مقاومت در برابر برش

مقاومت در برابر سایش

بلند و حمل کردن بلند کردن و حمل بار

چنگ­ زنی

قابلیت مانور(هدایت ­پذیری بهتر)

صاف و تراز کردن خودرو با سرعت بالا

مقاومت در برابر گرما

مقاومت در برابر سایش

چنگ­زنی

حمل و نقل با سرعت بالا  خودرو با سرعت بالا

مقاومت در برابر سایش

مقاومت در برابر ضربه و پنچری

مقاومت در برابر گرما

جابه­ جایی صنعتی